Kategorie
TOP produkty

Naše cena:

Naše cena:

Spořiče vody

Snížení nákladů na vodné a stočné díky instalaci spořičů vody

Spořič vody je obecně nástavec pro vodovodní baterii, který díky omezujícím prvkům snižuje spotřebu, resp. maximální průtok vody. Spořiče vody EcoWaterSaver pro umyvadla a dřezy jsou dodávány ve formě tzv. úsporných perlátorů, které omezují průtok vody v baterii, avšak díky dokonalému přimísení vzduchu vypadá proud vody vytékající z baterie naprosto dokonale.

Spořiče vody EcoWaterSaver pro sprchové hadice jsou dodávány ve formě omezovačů průtoku vody ve formě vložky do sprchové hadice nebo jako mosazné objímky s omezovačem průtoku, která se instaluje mezi baterii a sprchovou hadici.

Výhody používání spořičů vody
-výrazná úspora vody - i více než 50%
-nízké pořizovací náklady
-rychlá návratnost investice
-nemění současný vzhled vodovodních baterií
-jednoduchá instalace
-zvýšení komfortu používání pákových baterií

Instalace spořičů vody ovlivní Instalace spořičů vody neovlivní

Spotřebu vody
- při osobní hygieně v umyvadle
- při sprchování ve sprše či vaně
- při mytí nádobí pod tekoucí vodou

Spotřebu vody
- pro pití a vaření
- pro úklid, praní a mytí nádoby v myčce
- při koupání v napuštěné vaně
- pro zalévání květin a zahrady
- vody pro splachování WC
(lze instalovat spořič pro splachování WC)

Spořiče vody pro dřezy a umyvadla - úsporné perlátory

Běžný minutový průtok vody ve dřezu či umyvadle bez instalovaných spořičů vody se pohybuje při plně otevřené baterii okolo 12-14 litrů vody. Díky spořičům vody EcoWaterSaver můžete tento maximální minutový průtok i při plně otevřené baterii regulovat na 2, 4 nebo 6 l/min. Jedná se o zcela dostatečné průtoky pro každodenní činnosti. Díky instalovaným spořičům vody však docílíte výrazné úspory vody a navíc ovládání zejména pákových baterií je mnohem komfortnější, protože nebude docházet k nežádoucímu stříkání vody v okolí umyvadla.

Nejběžnější rozměry perlátorů pro vodovodní a dřezové baterie jsou označovány jako M22 a M24. Vzhledem k této skutečnosti máme v naší nabídce spořiče vody v těchto variantách:

- samostatný úsporný perlátor, který lze vložit do obou typů objímek M22 i M24 - prostě odmontujete z vaší stávající vodovodní baterie objímku M22 nebo M24, vyjmete z ní perlátor a nahradíte ho úsporným perlátorem a objímku namontujete zpět. Součástí balení samostatného úsporného perlátoru je také náhradní těsnění pro oba typy objímek.

- spořič vody - úsporný perlátor M22 - jedná se o dodávku úsporného perlátoru vč. nové objímky M22. Jednoduše odmontujete stávající objímku M22 a na její místo našroubujete nově dodanou objímku M22 vč. úsporného perlátoru o průtoku dle vašeho výběru. Objímky M22 je zpravidla možno uvolnit/utáhnout pouze rukou. Objímky M22 se zpravidla používají pro umyvadlové a dřezové baterie s kulatým výtokovým ramínkem.

- spořič vody - úsporný perlátor M24 - jedná se o dodávku úsporného perlátoru vč. nové objímky M24. Jednoduše odmontujete stávající objímku M24 a na její místo našroubujete nově dodanou objímku M24 vč. úsporného perlátoru o průtoku dle vašeho výběru. Objímky M24 je možno uvolnit/utáhnout běžným stranovým klíčem velikosti 22 nebo klíčem na perlátory. Objímky M24 se zpravidla používají pro umyvadlové a dřezové baterie s plochým výtokovým ramínkem.

Průtok 2 l/min. je zcela dostatečný pro běžné mytí rukou a každodenní hygienu. Díky tomu doporučujeme úsporný perlátor s průtokem 2 l/min. instalovat zejména na velmi frekventovaných místech jakou jsou WC v komerčních budových, WC v restauracích, je ale také vhodný i do domácích koupelen. Spořič vody s průtokem 2 l/min. však nedoporučujeme pro dřezové baterie.Instalací tohoto spořiče vody můžete docílit úspory vody až 90%, reálná úspora vody se pak pohybuje okolo 75%.

Průtok 4 l/min. představuje nejlepší poměr mezi užitnou hodnotou a potenciálem úspory vody. Jedná se o univerzální průtok, který je vhodný jak pro umyvadlové, tak i pro dřezové baterie. Průtok 4 l/min. je zcela dostatečný pro každodenní hygienu i mytí nádobí vč. napouštění nádob. Proud vody vizuálně odpovídá výtoku z běžné baterie, která není vybavena úsporným perlátorem, díky dokonalému přimísení vzduchu. Proud vody je však daleko jemnější a díky tomu nedochází k nežádoucímu stříkání vody. Úsporný perlátor s průtokem 4 l/min. doporučujeme zejména do koupelen jak v domácnosti, tak i hotelech, dále pak pro dřezové baterie v domácnosti a také do všech veřejných prostor, kde chcete dosáhnout výrazné úspory vody a vizuálně zachovat standardní proud vody. Instalací spořiče vody s průtokem 4 l/min. můžete docílit úspory vody až 70%, reálná úspora vody se běžně pohybuje okolo 50%.

Pokud se obáváte odcizení úsporných perlátorů, zejména na veřejných místech, je možno úsporné perlátory umístit do tzv. antivandal objímek M22 nebo M24, které je možno demontovat pouze pomocí speciálního klíče, který je součástí dodávky těchto antivandal objímek.

Spořiče vody pro sprchové / vanové baterie - omezovače průtoku vody

Spořiče vody pro úsporu vody při sprchování jsou dodávány ve dvou varintách.

První variantou spořiče vody pro úsporu vody při sprchování je vložka do sprchové hadice, která se instaluje místo těsnění sprchové hadice a umisťuje se k vyústění sprchové/vanové baterie.

Druhou varintou spořiče vody pro úsporu vody při sprchování je objímka velikosti 1/2", ve které je umístěn omezovač průtoku vody. Tento spořič vody se instaluje mezi sprchovou/vanovou baterii a sprchovou hadici.

Průtoky 6-7 l/min. jsou zcela dostatečné pro běžné sprchování. Tyto průtoky doporučujeme zejména pro hodně zatěžované prostory s velkým pohybem lidí a s tím související velkou spotřebou vody. Spořiče vody s průtokem 6-7 l/min. doporučujeme pro tělocvičny, fitness, wellness, sportoviště, ubytovny, kempy, penziony, sociální zázemí firem a továren apod.

Průtoky 8-9 l/min. jsou naprosto komfortní pro každodenní sprchování. Tyto průtoky jsou vhodné pro všechny prostory, kde je žádoucí komfortní sprchování, avšak zároveň docílíte výrazné úspory vody. Spořiče vody s průtokem 8-9 l/min. doporučujeme pro domácnosti, hotely vč. luxusních hotelů a pro firemní šatny - např. pro cyklodopravu do zaměstnání apod.

Certifikace výrobků EcoWaterSaver pro úsporu vody

Spořiče vody EcoWaterSaver jsou určeny pro styk s pitnou vodouv souladu s vyhláškou MZ 409/2005 Sb.

Na spořiče vody EcoWaterSaver poskytujeme nadstandardni žáruku 5 let, přičemž návratnost investice do našich produktů je běžně méně než 1 měsíc!

Níže uvedené úsporné perlátory s průtokem 2 l/min. odpovídají požadavkům na získání certifikací pro energeticky úsporné (např. LEED, BREEAM)

Úsporný perlátor M22/M24, průtok 2 l/min.

Spořič vody M22, průtok 2 l/min.

Spořič vody M24, průtok 2 l/min.

Níže uvedené omezovače průtoku vody - spořiče vody pro sprchy s průtokem 6 l/min.odpovídají požadavkům na získání certifikací pro energeticky úsporné (např. LEED, BREEAM)

Spořič vody pro sprchu, průtok 6 l/min., vložka do sprchové hadice

Spořič vody pro sprchu, průtok 6 l/min., 1/2" objímka

Pokud jste zde nenalezli potřebné informace k našim spořičům vody EcoWaterSaver, kontaktujte nás na tel. 777 88 78 78 (denně 8-20) nebo pošlete svůj dotaz na objednavky@adonservis.cz. Pokud plánujete svoji provozovnu vybavit větším množstvím našich produktů pro úsporu vody rovněž nás můžete kontaktovat na uvedeném telefonu a e-mailu pro zpracování individuální kalkulace.